Esteettoman matkailun käsite

Esteettömän matkailun matkapakettien laatimisessa on lähtökohtana viisi periaatetta:

  • kohteen kulkuväylien ja laitteiden on oltava esteettömiä
  • palvelut ovat korkealaatuisia
  • henkilökunta on asianmukaisesti koulutettua
  • kaikkien matkalla mukana olevien on mahdollista osallistua aktiviteetteihin, tutustua näyttelyihin tms.
  • markkinoinnissa, varausjärjestelmissä, verkkosivustoilla ja muissa palveluissa annettavat tiedot ovat kaikkien saatavilla.

Kohteiden on oltava EDEN-kohteille (European Tourist Destinations of Excellence) asetettujen yleisten vaatimusten mukaisia:

  • kyseessä ei ole ”perinteinen matkailukohde” vaan siellä kävijämäärät ovat vähäisempiä kansalliseen keskiarvoon verrattuna.
  • matkailupalveluita tarjotaan siten, että varmistetaan toiminnan olevan sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristöllisesti kestävää.
  • kohteen hallinnointiin osallistuvat sekä viranomaiset että kaikki alueen matkailuhankkeissa mukana olevat tahot.
  • kohde on vakiinnuttanut asemansa matkailualalla.

MIKÄ ON EDEN JA MITEN SE LIITTYY VIROON TAI MATKAILUKOHTESEEN? 

Viron vielä monille löytymätön aarre on Haapsalun kaupunki, jonka Euroopan Unioni on tuonut esiin 2008 avatussa matkailukehitysprojektissaan Euroopan matkailun huippukohteet” (EDEN). Projektin tavoitteena on kehittää kestävän matkailun malleja koko Euroopan Unionin alueella sekä kiinnittää huomiota Euroopan vähemmän tunnettuihin matkailukohteisiin. Vuoden 2013 kilpailun pääaiheena oli esteettömyys. Virosta kilpailuun lähetetty projekti perustui Haapsalun kaupungin estettömyyden tutkintaan ja mahdollisuuksien tiedostamiseen sekä projektin suoralle kohderyhmälle: ihmiset, joilla on erityistarpeita, iäkkäät, lapsiperheet ja myös ne, joilla on tilapäisesti sairauden takia liikkumisvaikeuksia. Projektin vetäjien mukaan Haapsalu ei olekaan 100-prosenttisesti esteetön kaupunki, mutta sillä on kaikki edellytykset esteettömän matkailun kehittämiseen..

Esteettömän matkailun kehittämiseksi Virossa tarvitaan  myös matkanjärjestäjä, joka huolehtii  erityispalveluja kaipaavien  matkailijoiden tarpeista ja toiveista. Kuljetusten ja majoitusten toimivuus, pääsy kulttuuritapahtumiin ja hyvinvointipalveluihin ovat ensiarvoisen tärkeitä matkasuunnitelmia tehtäessä. Tähän kaikkeen meillä on osaaminen.

Minkälainen on Viron osuus esteettömän matkailun kohteena koko Euroopan kannalta katsoen? Onko Viron matkailuyrittäjillä valmiudet palvella tasa-arvoisesti henkilöitä, joilla on erityistarpeita? Kysymys koskee nimenomaan meitä, sillä olemme ensimmäinen Virossa tällä alalla ja olemme tietoisia suuresta panostustarpeesta tähän palveluun.

Katso tästä video EDEN videoesittely Haapsalusta.